© 2016 Created by Pune IAP PUNE

Dr Sanjay Bafna

       Hon. President

Dr Sanjay Natu

           Hon President Elect

Dr Shirish Kankaria

         Hon Secretary

Dr Sanjay Mankar

           Hon Imm Past President

Dr Manoj Zalte

            Hon Treasurer

       Hon Joint Secretary

Dr Shilpa Yadav

            Hon Joint Treasurer

Executive Committee Members

Dr Shilpa Yadav

Dr Manisha Suryavanshi

Sub-Chapter Conveners

 • Dr. Vaishali Deshmukh: Adolescent

 • Dr. Prabhat Kumar: Cardiology

 • Dr. Leena Srivastav: Child Development

 • Dr. Amruta Walimbe: CIAP Program Coordinator

 • Dr. Vaman Khadilkar: Endocrinology

 • Dr. Ashish Bavadekar: Gastroenterology

 • Dr. Archana Kher: Genetics

 • Dr. Vibha Bafna: Haemato-Oncology

 • Dr. Pralhad Pote: Immunization

 • Dr. Pramod Kulkarni: Infectious Diseases

 • Dr. Jitendra Oswal: Pediatric Rheumatology

 • Dr. Jayant Navarange: Medicolegal

 • Dr. Jyoti Singhal: Nephrology

 • Dr. Surekha Rajadhyaksha: Neurology

 • Dr. Pradeep Suryawanshi: Neonatology

 • Dr. Abhilasha Handu: Pediatric Surgery

 • Dr. Bhakti Sarangi: Pediatric Critical Care

 • Dr. Sampada Tambolkar: PG Education

 • Dr. Sanjay Bafna: Respiratory